Woont hier dat rare wijf? | Tabitha van Wieren

“Wennet hjir dot rare wiif?” klinkt er door het slaapkamerraam van Tabitha van Wieren op een avond in oktober wanneer een groepje jongeren voorbij fietst. Als Tabitha voor Waarheid beschrijft ze op social media haar ervaringen, gevoelens en vragen tijdens de coronapandemie en wordt onbedoeld een van de gezichten van een kritische stroming die al snel in een hoek wordt gezet en geframed als oproerkraaiende dissidenten die met knuppels en waterkanonnen van het toneel moet worden verjaagd. Opgejut door indringende boodschappen van politici, spijkerharde oordelen op Facebook en uitspraken van opgetrommelde experts aan talkshowtafels, krijgen coronakritische denkers de schijn tegen én de wind van voren van de massa.  

Van een gezellige vriendin en gewaardeerd collega wordt Tabitha plots gezien als een complotdenker, rechts-extremist, gevaar voor de volksgezondheid en… een raar wijf. Haar schrijfsels zijn gebundeld in dit boek. Niet om te willen overtuigen maar als naslagwerk van een periode vol gedenkwaardige gebeurtenissen die door een ieder anders is beleefd. Lees dit boek, niet als vermaak, maar om – met de kennis van nu – in de belevingswereld te stappen van een vermeend ‘viruswappie’ en je zult ontdekken dat er meer is dat ons verbindt dan verdeelt. De auteur hoopt met dit boek bij te dragen aan meer begrip en compassie voor elkaars meningen en keuzes en daarmee de collectieve wond te helpen helen.